Acasă Locale Stiri Satu Mare Consilier local din Călinești Oaș, în conflict de interese penal!

Consilier local din Călinești Oaș, în conflict de interese penal!

Agenția Națională de Integritate a constatat încălcarea regimului juridic al conflictului de interese în materie administrativă și penală de către MĂRCUȚ DUMITRU, fost Consilier local în cadrul Consiliului Local al Comunei Călinești-Oaș, Județul Satu Mare, întrucât, în perioada exercitării mandatului, având un interes personal în problema supusă dezbaterilor C.L. al Comunei Călinești-Oaș, a participat, la 15 aprilie 2011 si 04 iunie 2009, la deliberarea și adoptarea a două hotărâri de consiliu local privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Călinești-Oaș și aprobarea documentației tehnice de execuție și scoaterea la licitație publică a lucrărilor de investiții pentru obiectivul ‘Retea de canalizare si statie de epurare’ în localitatea Călinești-Oaș, se arată într-un comunicat al Agenției Naționale de Integritate.

Contractul de achiziție publică având ca obiect achiziționarea de lucrări la Proiectul ‘Rețea de canalizare menajeră și stație de epurare a apelor uzate, Comună Călinești-Oaș — Județul Satu Mare’ a fost atribuit societății comerciale FLOWTEX TECHNOLOGY S.A., Mediaș.

Ulterior încheierii contractului cu Primăria Comunei Călinești-Oaș, S.C. FLOWTEX TECHNOLOGY S.A. (beneficiar — antreprenor general) a încheiat un contract de subantrepriză cu S.C. CRISTAL MARICA S.R.L. (executant — subantreprenor), societate comercială în cadrul căreia persoana evaluată deține calitatea de asociat și funcția de administrator. Pentru îndeplinirea completă și corespunzătoare a contractului, S.C. FLOWTEX TECHNOLOGY S.A. a plătit subantreprenorului suma de 3.169.670 Lei.

Astfel, MĂRCUȚ DUMITRU nu a respectat dispozitiile art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/ 2001, potrivit cărora ‘Nu poate lua parte la deliberare și la adoptarea hotărârilor consilierul local care, fie personal, fie prin soț, soție, afini sau rude până la gradul al patrulea inclusiv, are un interes patrimonial în problema supusă dezbaterilor consiliului local’, dispozițiile art. 75, lit. c) din Legea nr. 393/ 2004, potrivit cărora ‘Aleșii locali au un interes personal într-o anumită problemă, dacă au posibilitatea să anticipeze că o decizie a autorității publice din care fac parte ar putea prezenta un beneficiu sau un dezavantaj pentru sine sau pentru […] o societate comercială la care dețin calitatea de asociat unic, funcția de administrator sau de la care obțin venituri’, precum și dispozițiile art. 77, alin. (1) din Legea nr. 393/ 2004, potrivit cărora ‘[…] consilierii locali nu pot lua parte la deliberarea și adoptarea de hotărâri dacă au un interes personal în problema supusă dezbaterii’.

De asemenea, MĂRCUȚ DUMITRU a încălcat și dispozițiile art. 301 din Codul Penal al României, întrucât a votat la ședința consiliului local din data de 04 iunie 2009 scoaterea la licitație publică a lucrărilor de investiții pentru obiectivul ‘Rețea de canalizare și stație de epurare’, iar, ulterior, a încheiat, în calitate de asociat și administrator al S.C. CRISTAL MARICA S.R.L., un contract de subantrepriză cu S.C. FLOWTEX TECHNOLOGY S.A. (având ca obiect ‘Rețea de canalizare menajeră și stație de epurare a apelor uzate, Comună Călinești Oaș — Județul Satu Mare’), beneficiind de plata facturilor emise de el, în sumă de 3.691.164 Lei.

Conform dispozițiilor art. 301 din Codul Penal al României, ‘Fapta funcționarului public care, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, a îndeplinit un act ori a participat la luarea unei decizii prin care s-a obținut, direct sau indirect, un folos patrimonial, pentru sine, pentru soțul său, pentru o rudă ori pentru un afin până la gradul II inclusiv sau pentru o altă persoană cu care s-a aflat în raporturi comerciale ori de muncă în ultimii 5 ani sau din partea căreia a beneficiat ori beneficiază de foloase de orice natură, se pedepsește cu închisoarea de la unu la 5 ani și interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcție publică’.

Având în vedere cele de mai sus, Agenția a sesizat Parchetul de pe lângă Judecătoria Negrești-Oaș cu privire la posibila săvârșire de către MĂRCUȚ DUMITRU a infracțiunii de conflict de interese, prevăzută de art. 301 din Codul Penal al României.

MĂRCUȚ DUMITRU deține calitatea de asociat și funcția de administrator al S.C. CRISTAL MARICA S.R.L. începând cu data de 06 ianuarie 2005. A deținut calitatea de Consilier local în cadrul Consiliului Local al Comunei Călinești-Oaș, Județul Satu Mare, în perioada 19 iunie 2008 — 15 aprilie 2011 (mandatul 2008 — 2012) si în perioada 09 iulie 2012 — 20 septembrie 2012 (mandatul 2012 — 2016).

MĂRCUȚ DUMITRU a fost informat despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază — de a fi asistat sau reprezentat de un avocat și de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. Persoana evaluată nu a depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apărare.

‘Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat […] încălcarea obligațiilor legale privind conflictul de interese […] constituie abatere disciplinară și se sancționează potrivit reglementării aplicabile demnității, funcției sau activității respective […]‘.

‘Persoana […] față de care s-a constatat existența conflictului de interese […] este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică […] pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcția ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcție eligibilă, nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului’.

Agenția Națională de Integritate își exercită atribuțiile cu respectarea principiilor legalității, confidențialității, imparțialității, independenței operaționale, celerității, bunei administrări, precum și al dreptului la apărare.

Jurnal de Oas

- Advertisment -

Cele mai populare

Primarul comunei Tarna Mare

Ce înseamnă să fii primar?  -E o mare onoare, dar și o mare responsabilitate, pentru că  oamenii din comuna...

Simona Halep a câștigat turneul de la Roma

Simona Halep și Karolina Pliskova au disputat al doilea meci direct dintr-o finală din circuitul WTA la Roma, luni, de la 15:30. Românca noastră a câștigat finala dupa 2...

Educația și școala,sacrificate în continuare

Într-un număr de 305 de școli elevii fac luni cursuri exclusiv online, potrivit ultimelor date transmise de către Ministerul Educației, în contextul în...

PNL SATU MARE – LA UN PAS DE O VICTORIE ISTORICĂ!

După o campanie extrem de eficientă, în care candidații PNL Satu Mare au transmis alegătorilor mesajele cele mai...

Comentarii recente