sâmbătă, decembrie 2, 2023
AcasăEconomico-socialLocale smProiect de incluziune socială pentru 1.300 de persoane din 10 localităţi din...

Proiect de incluziune socială pentru 1.300 de persoane din 10 localităţi din județ

Luni, 31 ianuarie 2021, Unitatea Administrativ Teritorială Tăşnad, în calitate de promotor de proiect, împreună cu Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Județul Satu Mare şi Crucea Roşie- Filiala Satu Mare, în calitate de parteneri, au organizat conferinţa de lansare a proiectului „Incluziunea socială și abilitarea romilor din Județul Satu Mare”. Proiectul este finanțat prin Programul „Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”, Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021, apelul de proiecte “Creșterea incluziunii și abilitarea romilor” şi de Guvernul României.

Proiectul își propune creșterea incluziunii și abilitarea romilor din județul Satu Mare, prin furnizarea de servicii integrate pentru 1300 persoane provenind din familii aflate în situații de vulnerabilitate (dintre care 1250 de etnie romă) și prin creșterea capacității autorităților publice locale din 10 comunități sătmărene de a acționa eficient pentru incluziunea socială a acestora.

Beneficiarii proiectului sunt 1300 persoane provenind din familii aflate în situații de vulnerabilitate (dintre care 1250 de etnie roma) din orașul Tășnad (Cartierele Sărăuad și Cervechi), orașului Ardud (Cartier romi), precum și din 8 sate din județul Satu Mare: Stîna (comuna Socond), Pelișor (comuna Lazuri), Hrip (comuna Păulești), Irina (comuna Andrid), Cidreag (comuna Porumbești), Atea (comuna Dorolț), Santău (comuna Santău), Turulung (comuna Turulung).

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

–  furnizarea de servicii educaționale complementare și adaptate, la nivelul a 10 localități sătmărene, pentru cel puțin 680 de copii, majoritatea de etnie romă, aflați în situații de vulnerabilitate (tineri și copii), prin mijloace non-formale, activități non-formale, un program de educație remedială pentru 80 de elevi vulnerabili din Hrip și activități de abilitare pentru cel puțin 100 tinere mame de etnie romă;

– facilitarea accesului la ocupare a 620 tineri romi inactivi, provenind din 10 comunități sătmărene, prin conștientizarea egalității de șanse pe piața muncii, prin dobândirea informațiilor, abilităților și mijloacelor necesare accesării unui loc de muncă, precum și prin medierea pe piața muncii pentru cel puțin 100 dintre tineri;

– furnizarea de servicii pentru sănătate pentru 680 de copii vulnerabili și 620 persoane aflate în situații de vulnerabilitate, majoritatea de etnie romă, prin crearea unui serviciu de prim ajutor la nivelul a 10 comunități țintă, prin promovarea și facilitarea respectării regulilor elementare de igienă (privind normele de sănătate și igienă personală şi colectivă, prevenirea bolilor, prim ajutor, nutriție, contracepție) și investiții în 10 băi comunale, pe parcursul implementării proiectului.

– creșterea capacităților locale din 10 comunități multietnice sătmărene de a gestiona problemele cu care se confruntă romii, prin formarea a 15 mediatori sanitari și 15 facilitatori comunitari, care să lucreze cu comunitățile roma, pe parcursul a 8 luni de implementare a proiectului.

Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 4.414.864,62 lei, din care 3.752.634,93 lei reprezintă Granturi SEE și Norvegiene și 662.229,69 lei reprezintă cofinanțare publică.

Sursa: Consiliul Județean Satu Mare

- Advertisment -spot_img

Cele mai populare

Comentarii recente