joi, aprilie 18, 2024
AcasăLocaleStiri Satu MareSe fac recrutări la Poliția de Frontieră

Se fac recrutări la Poliția de Frontieră

Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Sighetu Marmației informează tinerii absolvenți ai cursurilor liceale cu diplomă de bacalaureat, care vor să devină polițiști de frontieră, că se pot înscrie la concursurile de admitere organizate la nivelul instituțiilor de învățământ ale Ministerului Afacerilor Interne și Ministerului Apărării Naționale.

La nivelul Ministerului Afacerilor Interne, pentru viitorii polițiști de frontieră sunt puse la dispoziție un număr de 180 locuri pentru specializarea Poliție de Frontieră și Drept, astfel:

ACADEMIA DE POLIȚIE ,,Alexandru Ioan Cuza” BUCUREȘTI

Facultatea de Poliție de Frontieră, specializarea: ORDINE ȘI SIGURANȚĂ PUBLICĂ – forma de învățământcu frecvență– 50 locuri ;
ACADEMIA DE POLIȚIE ,,Alexandru Ioan Cuza” BUCUREȘTI
Facultatea de Științe Juridice și Administrative, specializarea: DREPT– 10 locuri;
Tematica, bibliografia și Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere la Academia de Poliție “A.I.Cuza” nr.789/2017, se găsesc pe pagina de internet – www.academiedepoliție.ro

III. ȘCOALA DE PREGĂTIRE A AGENȚILOR POLIȚIEI DE FRONTIERĂ „AVRAM IANCU” ORADEA– 120 locuri .

Tematica și bibliografia pentru concursul de admitere la Școala de Pregătire a Agenților Poliției de Frontieră „Avram Iancu” Oradea sunt postate pe pagina de internet www.avramiancu.ro.

Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Sighetu Marmațieirecrutează, de asemenea, candidați pentru admitere la instituțiile de învățământ ale Ministerului Apărării Naționale, pentru locurile repartizate Ministerului Afacerilor Interne, la următoarele instituții:

Învățământ superior (ofițeri) – studii universitare de licență
UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ DE APĂRARE ”CAROL I”:
Facultatea de Comandă și Stat Major, domeniul de licență Științe militare, informații și ordine publică – programul de studii universitare de licență/specialitatea militară – logistică – 2 locuri
ACADEMIA FORȚELOR TERESTRE „NICOLAE BĂLCEASCU” – 22 locuri
Facultatea de Științe Militare
Domeniul de licență: Științe militare, informații și ordine publică, programul de studii universitare de licență/specialitatea militară:

Managementul organizației:
– Artilerie și rachete – 2 locuri

– Auto – 1 loc

Managementul sistemelor de comunicații militare – Comunicații și informatică de gestiune – 3 locuri
Management economico – financiar – Finanțe-contabilitate – 12 locuri
Facultatea de Management Militar
Domeniul de licență: Științe administrative, programul de studii universitare de licență/specialitatea militară: Administrație publică – Intendență – 4 locuri

III. ACADEMIA TEHNICĂ MILITARĂ, BUCUREȘTI – 38 locuri

Facultatea de Mecatronică și Sisteme Integrate de Armament
Domeniul de licență: Inginerie de armament, rachete și muniții, programul de studii universitare de licență/specialitatea militară:
Armament, aparatură artileristică și sisteme de conducere a focului – 2 locuri
Materiale energetice și apărare CBRN – 5 locuri
Domeniul de licență: Ingineria genistică, programul de studii universitare de licență/specialitatea militară: Sisteme pentru baraje de mine, distrugeri și mascare – 4 locuri
Domeniul de licență: Ingineria autovehiculelor, programul de studii universitare de licență/specialitatea militară: Blindate, automobile și tractoare – 4 locuri
Domeniul de licență: Inginerie civilă, programul de studii universitare de licență/specialitatea militară: Construcții și fortificații – 2 locuri
Domeniul de licență: Inginerie geodezică, programul de studii universitare de licență/specialitatea militară: Topogeodezie și automatizarea asigurării topogeodezică – 4 locuri
Facultatea de Sisteme Electronice Militare
Domeniul de licență:Inginerie electronică și telecomunicații, programul de studii universitare de licență/specialitatea militară:
Echipamente și sisteme electronice militare – 5 locuri
Comunicații pentru apărare și securitate – 3 locuri
Domeniul de licență:Ingineria sistemelor, programul de studii universitare de licență/specialitatea militară: Ingineria și securitatea sistemelor informatice militare – 5 locuri
Domeniul de licență: Calculatoare și tehnologia informației, programul de studii universitare de licență/specialitatea militară: Calculatoare și sisteme informatice pentru apărare și securitate națională – 4 locuri
IV.ACADEMIA NAVALĂ ,,MIRCEA CEL BĂTRÂN”, CONSTANȚA

Facultatea de Inginerie Marină
Domeniul de licență: Inginerie marină și navigație, programul de studii universitare de licență/specialitatea militară: Navigație, hidrografie și echipamente navale – 4 locuri

Învățământ postliceal (maiștri militari) – cu frecvență

ȘCOALA MILITARĂ DE MAIȘTRI MILITARI ȘI SUBOFIȚERI A FORȚELOR TERESTRE ,,Basarab I”, Pitești – 12 locuri
Specialitatea / Specializarea:

Armament și instalații de lansare – 2 locuri
Auto – 2 locuri
Geniu – 1 loc
Construcții – 1 loc
Tehnică de comunicații – 2 locuri
Operare și mentenanță echipamente de comunicații – 2 locuri
Intendență – 2 locuri
V.ȘCOALA MILITARĂ DE MAIȘTRI MILITARI A FORȚELOR NAVALE ,,AMIRAL ION MURGESCU”, Constanța– 14 locuri

Specialitatea / Specializarea:

Artilerie navală și antiaeriană – 2 locuri
Timonier și tehnică de navigație navală – 4 locuri
Comunicații navale și observare semnalizare – 2 locuri
Motoare și instalații electrice navale – 6 locuri.
Recrutarea în vederea participării la concursul de admitere se realizează, în raport de domiciliul înscris în cartea de identitate a candidatului, de către structurile teritoriale de resurse umane ale Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Sighetu Marmației, respectiv la sediul ITPF Sighetu Marmației, situat în localitatea Sighetu Marmației, str. Dragoș Vodă, nr.38, jud. Maramureș

Recrutarea candidaților din județele în care nu există unități ale Poliției de Frontieră Române, se realizează de către structurile teritoriale de resurse umane ale Inspectoratului General al Poliției Române.

PENTRU ACADEMIA DE POLIȚIE ,,Al. I. CUZA”data limită de înscriere este 26.05.2017;

perioada de înscriere/desfășurarea concursului este 07.2017-11.08.2017( etapa I și II – la sediul Academiei de Poliție);
data limită de depunere a dosarului de candidat este 06.2017.
PENTRU ȘCOALA DE PREGĂTIRE A AGENȚILOR POLIȚIEI DE FRONTIERĂ ,,AVRAM IANCU” – ORADEA:

data limită de înscriere este 07.2017(la sediul structurilor Poliției de Frontieră, respectiv Poliției, în cazul în care în județul de domiciliu al candidatului nu există structuri ale poliției de frontieră);
data limită de depunere a dosarului de candidat este 08.2017(la sediul structurilor care au efectuat recrutarea);
perioada de înscriere/ desfășurare a concursului: 02 – 10.09.2017, (la sediul Școlii de Pregătire a Agenților Poliției de Frontieră ,,Avram Iancu” Oradea).
PENTRU TOATE INSTITUȚIILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT ALE MINISTERULUI APĂRĂRII NAȚIONALE(M.A.P.N.) CARE ȘCOLARIZEAZĂ PERSONAL PENTRU POLIȚIA DE FRONTIERĂ:

data limită de înscriere este 05.2017(la sediul instituțiilor de învățământ ale M.Ap.N. );
data limită de depunere a dosarului de candidat este 06.2017.
Contravizita medicală și verificarea aptitudinilor fizice ale candidaților recrutați pentru toate instituțiile de învățământ ale Ministerului Apărării Naționale pe locurile alocate M.A.I. – Poliția de Frontieră – se realizează în perioada 06-07.07.2017, ora 07.30, la sediul Academiei de Poliție „A.I.Cuza”, str. Aleea Privighetorilor, nr.1A, sector 1, București.

Candidații vor susține probele eliminatorii și cele de cunoștințe stabilite prin regulamentul / metodologia de admitere a instituției de învățământ.

Pentru informare cu privire la organizarea și desfășurarea concursului de admitere, candidații vor consulta site-ul oficial al instituției de învățământ.

INFORMATII DE BACKGROUND

Pentru a se putea înscrie la concursurile de admitere organizate la instituțiile militare de învățământ, tinerii trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiții:

Să aibă cetățenie română și domiciliul în România;
Să cunoască limba română scris și vorbit;
Să aibă capacitate deplină de exercițiu;
Sa fie apți din punct de vedere medical, fizic și psihologic;
Să fie absolvenți de liceu, cu diplomă de bacalaureat;
Să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniți, sau să îi împlinească în cursul anului în care participă la concursul de admitere;
Candidații pe locurile M.A.I. la alte instituții de învățământ militare trebuie să îndeplinească și criteriul de vârstă de 27 de ani, împliniți în anul participării la concursul de admitere;
Să aibă înălțimea de minimum 1,70m bărbații și 1,65m femeile, respectiv de minim 1,60m în cazul candidaților pentru instituțiile de formare a ofițerilor și agenților de poliție de frontieră pentru specializarea marină;
Să nu aibă semne particulare evidente sau tatuaje neacoperite de vestimentație, în ținuta de vară;
Să fi obținut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puțin 9,00, cu excepția candidaților care au absolvit instituții de învățământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;
Să nu fi fost exmatriculați pentru abateri disciplinare dintr-o instituție de învățământ;
Să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de polițist;
Să nu aibă antecedente penale, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
Să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârșirea de infracțiuni;
Să nu fi fost destituiți dintr-o funcție publică în ultimii 7 ani;
Să nu fi desfășurat activități de poliție politică, așa cum sunt definite prin lege;
Să nu aibă calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizații cu caracter politic.
Pentru eventuale informații referitoare la recrutare, candidații se pot adresa Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Satu Mare, situat în localitatea Satu Mare, str. Bujorului nr. 26, jud. Satu Mare, telefon 0261716680, interior 26026 – Compartimentul Pregătire Continuă.

- Advertisment -spot_img

Cele mai populare

Comentarii recente