joi, iunie 20, 2024
AcasăLocaleStiri Satu MareAmenzi de peste 350.000 lei aplicate de catre inspectorii ITM

Amenzi de peste 350.000 lei aplicate de catre inspectorii ITM

În cursul lunii august 2013 inspectorii de muncă din cadrul ITM Satu Mare, au efectuat 192 de controale, 89 în domeniul stabilirii relațiilor de muncă și 103 în domeniul securității și sănătății în muncă. Au fost  aplicate 330  sancțiuni contravenționale, din care 145 sancțiuni în domeniul stabilirii relațiilor de muncă și 185 sancțiuni în domeniul securității și sănătății în muncă. S-au aplicat amenzi în valoare totală de 384.100 lei, din care 283.100 lei pentru contravenții în domeniul stabilirii relațiilor de muncă  și 101.000  lei pentru contravenții în domeniul securității și sănătății în muncă.

Pentru nerespectarea prevederilor Codului Muncii au fost aplicate 83  sancțiuni, din care 11  sancțiuni contravenționale pentru primirea la muncă fără forme legale de angajare (încălcarea prevederilor art. 16 alin.(1) referitoare la obligația încheierii contractelor individuale de muncă anterior începerii activității); 12 angajatori au fost depistați folosind munca nedeclarată , respectiv 39 persoane fără forme legale de angajare (din care 16 femei); 11 angajatori au fost sancționați contravențional cu amenzi însumând 260.000 lei, iar pentru un angajator depistat cu 13 persoane fără forme legale de angajare, au fost sesizate organele de cercetare penală, conform prevederilor art. 264 alin.(3) din Codul Muncii și ale art. 19 lit.(n) din Legea nr. 108/1999 republicată.  Pentru nerespectarea altor prevederi ale Codului Muncii au fost aplicate 2 amenzi în valoare totală de 1.800 lei (nerespectarea dispozițiilor privind garantarea în plată a salariului minim brut pe economie, nerespectarea dispozițiilor legale privind munca de noapte)  și 11 avertismente (pentru nerespectarea dispozițiilor privind suplimentară și acordarea repaosului săptămânal,  neîndeplinirea obligației de a înmâna salariatului, anterior începerii activității, un exemplar al contractului individual de muncă, încălcarea obligației privind examenul medical la angajare și încălcarea obligației privind conducerea unei evidențe clare și corecte a orelor lucrate de salariați  și prezentarea la control a acestei evidențe la solicitarea inspectorului de muncă).

Pentru încălcarea prevederilor Legii nr. 108/1999 pentru înființarea și organizarea Inspecției Muncii au fost sancționați 8 angajatori, din care 4 pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea parțială a măsurilor dispuse de inspectorul de muncă și 4 pentru nerespectarea obligației de a pune la dispoziția inspectorilor de muncă, în termenul stabilit de aceștia, documentele și informațiile solicitate, necesare controlului ori cercetării evenimentelor.

Pentru încălcarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 500/2011 privind Registrul  general de evidență a salariaților, au fost sancționați 40 de angajatori (54 de sancțiuni, din care 8 amenzi în valoare totală de 16.300 lei, și 46 avertismente) și s-au dispus 71 de măsuri pentru înlăturarea deficiențelor constatate cu privire la întocmirea și transmiterea registrului general de evidență a salariaților în format electronic.

În cursul lunii august 2013, pe lângă activitățile curente de control preventiv și de cercetare a evenimentelor raportate de angajatori, au fost derulate acțiuni de control în cadrul Campaniei de verificare a modului în care sunt respectate cerințele minime pentru îmbunătățirea securității și sănătății în muncă a lucrătorilor de la  silozurile de cereale , din fabricile de nutrețuri combinate și din fermele de creștere a animalelor.  În cadrul acestei campanii au fost controlați 3 angajatori având la data controlului 81 de salariați. Au fost constatate 8 deficiențe, inspectorii stabilind măsuri scrise pentru înlăturarea acestora. Au fost aplicate 8 sancțiuni contravenționale, din care 1 amendă în valoare de 6.000 lei și 7 avertismente.

În perioada 01 august – 09 decembrie 2013 se desfășoară Campania Națională privind respectarea de către transportatorii rutieri a prevederilor legale referitoare încheierea și executarea contractelor individuale de muncă, la stabilirea timpului de muncă și odihnă a conducătorilor auto (lucrători mobili) și respectiv la respectarea prevederilor legale privind securitatea și sănătatea în muncă .

În cursul lunii august 2013 au fost controlați 9 angajatori din domeniul Transporturilor rutiere, având la data controlului 188 salariați. Au fost constatate 17 deficiențe, inspectorii de muncă dispunând 17 măsuri scrise pentru remedierea acestora, și au fost aplicate 17 sancțiuni contravenționale în valoare totală de 14.000 lei.

 În luna august 2013 au fost eliberate 10 registre de evidență a zilierilor; în această lună au fost angajați 696  zilieri, care, potrivit înregistrărilor din registre, care au prestat 4718  zile de muncă (om-zile), cele mai multe în domeniile: agricultură (28,4 %), silvicultură (25,2 %), manipulări de mărfuri (18,9 %),    pomicultură și viticultură (10,3  %), întreținere și curățenie ( 10,2 %).

Petiții, sesizări și reclamații

În cursul lunii august s-au înregistrat la I.T.M. Satu Mare 42 de sesizări și reclamații de la salariați și alți cetățeni. Aspectele cele mai frecvent semnalate în petițiile salariaților se referă la raporturile de muncă, neplata sau întârzieri la plata unor drepturi salariale și indemnizații de asigurări sociale, desfacerea contractului individual de muncă, încălcări ale dispozițiilor legale privind munca suplimentară, neeliberarea carnetelor de muncă sau a unor adeverințe privind perioada lucrată în baza contractului individual de muncă. Rugăm persoanele care prestează munca în subordinea unor angajatori și nu au semnat un contract individual de muncă în formă scrisă (și nu au primit un exemplar al contractului individual de muncă) să ne semnaleze în timp util (când încă prestează munca și pot fi găsiți muncind), și nu ulterior, după încetarea activității sau părăsirea locului de muncă respectiv. Astfel, inspectorul de muncă va dispune măsuri pentru întocmirea (încheierea) contractului individual de muncă în formă scrisă și înmânarea unui exemplar către salariat.

Întrucât în ultima vreme multe sesizări și reclamații sunt anonime, reamintim tuturor celor interesați că potrivit prevederilor Legii nr. 108/1999 (republicată) pentru înființarea și organizarea Inspecției Muncii, inspectorii de muncă sunt obligați să păstreze confidențialitatea oricărei sesizări sau reclamații și să nu divulge angajatorului sau reprezentanților acestuia faptul că inspecția are loc în urma unei reclamații. De altfel, potrivit prevederilor art. 7 din Ordonanța nr. 27/2002 privind reglementarea de soluționare a petițiilor, anonimele nu se iau în considerare și se clasează.

- Advertisment -spot_img

Cele mai populare

Comentarii recente